Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 9. 2010

Znáte to, koupíte si nějakou věc a pak se najednou objeví problém, vy jí jdete reklamovat a obchodníci si už vymýšlí různé cestičky, jak by se vás co nejlaciněji zbavili. Aby cesta za vašimi právy byla schůdnější, bylo vytvořeno plno úřadů.

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

Fond má za úkol hospodařit se státními dotacemi a příspěvky, které povinně odvádí 50 licencovaných obchodníků s cennými papíry. Tyto dotace slouží jako odškodnění investic zkrachovalých obchodníků s cennými papíry.

Ze státního rozpočtu je vyčleněno 30 000 000Kč, z toho 7 000 000 Kč jde na platy zaměstnanců. Plat jednoho zaměstnance činí měsíčně 146 000 Kč.

Negativa:

- lidé dobrovolně investovali do rizikových podniků na vlastní odpovědnost za vidinou zisku, tudíž je zcela nesmyslné jím vyplácet náhrady

 

 

 

Evropské spotřebitelské centrum

Úřad odpovídá na stížnosti nespokojených spotřebitelů, které koupili závadné zboží v cizině.

Z rozpočtu je vyčleněno 7 000 000 Kč.

Negativa:
- úřad odpovídá na banality, pouze klienty uklidňuje

 

 

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úřad byl řízen pro vydávání norem ČSN.

Ročně dostává od státu 150 000 000 Kč, z toho na platy jde 55 milionů korun.

Negativa:

- většinou překládá Evropské normy na ČNS

 

 

 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad vznikl v souvislosti zrušených okresních úřadů. Hlavní činností je správa budov těchto zaniklých úřadů a ještě se stará o zaniklé celnice na hraničních přechodech. Ještě se úřad zabývá drobnými majetkoprávními záležitostmi v obcích a městech.

Z rozpočtu jsou vyčleněny 2 000 000 000 Kč, z toho 800 milionů jde na platy zaměstnanců.

Negativa:

- budovy bývalých okresní úřadů jsou pro daňové poplatníky k ničemu, jejich funkce převzali krajské a obecní úřady

 

 

 

Česká exportní banka

Poskytuje dotace do ztrátových českých firem.

Rozpočet tuto instituci financuje 169 000 000 Kč, z toho 100 milionů korun dostanou zaměstnanci na své platy.

Negativa:

- podporují podniky, které nemají snahu mít nějaký zisk

 

 

 

CzechTrade Česká agentura na podporu prodeje

Tento úřad má hlavní úkol podporu firem zabývajícím se zahraničním prodejem.Provozuje veletrhy a pořádá pro firmy školení.

Z rozpočtu je vyčleněno 232 000 000 Kč, přičemž na platech zaměstnanců je počítáno se 40 miliony Kč.

Negativa:

- firmy si sice nechají poradit, avšak mnoho z nich v konečném výsledku na zahraničním trhu neuspějí

 

 

 

Správa státních hmotných rezerv

Hlavní úkolem je skladování základních produktu pro horší časy. Úřad skladuje ropu, luštěniny, maso, máslo, nákladní auta, cisterny, spací pytle, balenou vodu, holinky, konzervy s bramborovým gulášem a žvýkačky.

Z rozpočtu jsou vyčleněný 2 000 000 000 Kč, z toho na platy zaměstnanců jde 145 milionů Kč,

Negativa:

- pozůstatek z dob socialistických, dneska si každá firma dělá zásoby sama

- pro případ katastrofy není řešen logistický přesun těchto produktů

- existuje podezření nekalého obchodu s ropou

 

 

 

Český telekomunikační úřad

Úřad reguluje účtované ceny telefonními operátory, ceny poštovních zásilek. Dále registruje podnikatele v oblasti telekomunikačních služeb.

Rozpočet na tento úřad nezapomíná se 467 000 000 Kč, z toho 290 milionů dostanou na platech zaměstnanci.

Negativa:

- omezování telekomunikačního trhu, omezené množství licencí novým rádiím, televizím a telefonním operátorům

- drahá správa telefonních budek (skoro každý má dnes doma mobilní telefon)

 

 

 

Celní správa

Tento úřad vybírá clo ze zemí mimo Evropskou unii.

Z rozpočtu je vyčleněných 4 800 000 000 Kč, z toho na platy zaměstnanců jde 3 300 000 000 Kč.

Negativa:

- zboží je většinou přeskladněno v jiné zemi, úřady mají méně práce

- cla by měli vybírat daňové úřady

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Úřad prošetřuje, zda firmy nedělají žádné nekalé činnosti v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Kontroluje hlavně, zda firmy neuzavírají kartelové dohody, či záměrně nezvyšují či nesnižují cenu svých produktů na úkor konkurence.

Z rozpočtu je vyčleněno 60 000 000 Kč, z toho na platy zaměstnanců jde 46 milionů Kč.

Negativa:

- tato instituce výrazně reguluje tržní hospodářství

- dává velkým nadnárodním společnostem směšné pokuty

 

 

 

Česká obchodní inspekce

ČOI kontroluje kvalitu zboží a služeb na trhu. Uděluje pokuty za rasovou diskriminaci, za předražování, za nalévání pod míru, a za pochybné spekulativní obchody.

Rozpočet s touto institucí počítá ve výši 240 000 000Kč, přičemž 200 milionů jdou přímo na platy zaměstnanců.

Negativa:

- objevuje se šikana nepohodlných podnikatelů

- je zbytečné řídit úřad, když je rozmělněn do dalších úřadů (Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Státní veterinární správa a Hygienická služba).

 

 

 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Úřad koordinuje udělování investičních pobídek vybrané firmy (odpouští daně).

Z rozpočtu je vyčleněno 186 000 000 Kč.

Negativa:

- znevýhodnění vůči ostatním firmám a pokřivování tržního hospodářství

- poskytuje zkreslené a nepodložené předpoklady

 

 

 

Jednotná kontaktní místa

Podávají informace o provozování podnikatelské činnosti v jiném členském státě EU.

Rozpočet počítá s 18 000 000 Kč.

Negativa:

- neposkytuje dostatečné informace, mnoho podnikatelů jsou sankcionalizovány pro pochybení tohoto úřadu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sečteno a podtrženo:

Název úřadu

Roční náklad úřadu

Garanční fond obchodníků s cennými papíry

30 000 000,-

Evropské spotřebitelské centrum

7 000 000,-

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

150 000 000,-

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

2 000 000 000,-

Česká exportní banka

169 000 000,-

CzechTrade česká agentura na podporu prodeje

232 000 000,-

Správa státních hmotných rezerv

2 000 000 000,-

Český telekomunikační úřad

467 000 000,-

Celní správa

4 800 000 000,-

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

60 000 000,-

Česká obchodní inspekce

240 000 000,-

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

186 000 000,-

Jednotná kontaktní místa

18 000 000,-

Celkem

10 359 000 000,-

 

Přes 10 miliard korun vynakládáme na úřady a úředníky, aby nám zajistili kvalitnější život. A pak je vidíme v komerčních pořadech typu Černé ovce nebo Občanské judo, jak s námi jednají a jak si podle svého vykládají právo.

 

Shrnutí: 40 výjmenovaných úřadů nás ročně stojí 42 646 700 000 . Peníze do nich vynaložené většinou jdou na platy úředníků ( které nejsou malé, od 30 000 Kč až do 300 000 Kč). Úřady dělají vesměs různé posudky, anylýzy, školení, marketingové průzkumy a další činnosti, pro nás obyčejné lidi mají nevalný až nulový význam. Dle mého názoru by měly být zrušeny, případně některé užitečné činnosti by měli být vzaty pod určitá ministerstva.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář