Jdi na obsah Jdi na menu
 


24. 9. 2010

Kina, divadla, výstavy, festivaly, koncerty, různá výtvarná, sochařská nebo hudební umění. To je jenom útržek zprostředkovatelů našeho duševního života. Někomu stačí televize, jiný musí do divadla, nebo do opery. Jiný si zajde "zapařit" na technopárty, další jde do galerie na různé expozice. Zkrátka každý máme jiné duševní měřítko.

Stát chce zachovat kulturní hodnoty a proto zřídil pár úřadů:

 

Státní fond kultury

Vznikl roku 1992. Měl financovat projekty, avšak prostředky, které jsou rozděleny ze státního rozpočtu nestačí.

Ročně dostává ze státu 33 milionů korun, z toho 24 milionů jde na platy zaměstnaců a zbytek na opravy památek.
Negativa: - 1994 - stát poskytl dotaci ve výši 223 milionů korun na nevydařenou kulturní loterii Lotynka.

 

Státní fond na podporu kinematografie

Vznikl roku 1992. Měl financovat vybrané české filmy a filmaře, propagovat festivaly. přehlídky a kinetomagrafie.

V rozpočtu je rozděleno 70 milionů korun, z toho 4 miliony je určených na administrativní a konzultační služby a 66 milionů jsou dotace filmařům.

Negativa:

- někteří filmaři dotace získají, jiní ne, záleží na sympatiích

- z každé prodané vstupenky do kina se odvádí 1 Kč přímo do tohoto fondu (13 milionů Kč) a tyto peníze z části odcházejí na odměny členů rady fondů (4 miliony Kč).

 

Divadelní ústav

Vznikl v 50. letech minulého století. Měl financovat divadelní projekty a festivaly.

Ročně dostává 45 milionů, z toho 12 milionů jde na platy zaměstnanců , 27 milionů Kč na zahraniční cesty po kulturních zážitcích a 6 milionů na tiskoviny Divadelní adresář, Divadelní revue a internetovou stránku divadlo.cz

Negativa:

- velké náklady na zahraniční cesty, přičemž každý zaměstnanec minimálně 1krát za rok musí absolvovat zahraniční cestu

- tiskoviny se většinou neudají a musí se nákladně likvidovat

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

Vzniklo v roce 1991. Měl podporovat rozvoj kultury ve městech a regionech. Jedná se o volnočasové činnosti důchodců, dětí a mládeže,
Ze státního rozpočtu je vyčleněno 34 milionů Kč. Z toho 21 milionů jde na platy zaměstnaců, 3 miliony na podporu volného času důchodců, 4 miliony na podporu volného času dětí a mládeže, 4 miliony na údržbu planetarií a hvězdáren, a 2 miliony na vydávání časopisu Místní kultura.

Negativa:

- podle průzkumu nejsou dostatečně využité prostředky pro volný čas důchodců, když ve volném čase se dívají na televizi.

- opět se objevuje nešvar s vysokým nákladem časopisu Místní kultura

 

 

 

Ochranný svaz autorský

 

Vznikl v roce 2001. Jedná se Občanské sdružení 6 098 autorů uměleckých děl. Zde se financují odměny všem autorům jakéhokoliv uměleckého díla.

Ročně dostává 813 milionů Kč. Z toho 130 milionů slouží k provozním výdajům a 683 milionů Kč jako odměny autorům. Jelikož jich je registrováno 6 098, každý z nich mám průměrný měsíční příjem 9 330 Kč.

Negativa:
- ochranný svaz vybírá znovu již jednou zaplacený příspěvek, akorát jej nazývá "tržní odměnou"

 

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO

Vznikl v roce 2007. Generální komisař byl jmenován vládou v roce 2007. Kancelář se zabývá přípravami českého pavilonu v Šanghaji.

Rozpočet na tento rok, činil 533 milionů korun, z toho přípravy v pavilonu na Šanghaji činí 180 milionů Kč a zbytek připadá na údržbu a platy komisaře a jeho podřízených.

Negativa:

- okolní země v rámci krize si sály na EXPU pronajali, jenom my jsme si jej koupili

- zatímco státní subjekty země se prezentují v 70% pavilonu, soukromé mají jenom 30%


Intergram - kolektivní správce

 

Vznikl v roce 1990. Hlavní úkol spočívá ve vybírání autorských poplatků, které platí hotely, diskotéky, televizní a rozhlasové stanice a další osoby provozující kulturní akce.

Rozpočet byl schválen na 321 milionů korun, které jsou na správu a kontrolu celého úřadu.

Negativa:

- Integram není státní institucí, avšak podíl rozpočtu státu je na tuto organizaci nezanedbatelný

- její problém je jako u Ochraného svazu autorského, že nutí platit znovu zaplacený příspěvek


Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Tento úřad vznikl v roce 2001. Jeho hlavní činností je udělování a vybírání pokud ze všech rozhlasových a televizních stanic.

Ze státního rozpočtu jde do této instituce 62 700 000 Kč, z toho mzdové výdaje činí 33 milionů a zbytek jde na provoz.

Negativa:

- úřad kontroluje filmy a pořady se sexuálním podtextem a drastické pořady s netvořenými živými bytostmi. To je málo práce za tolik peněz. Bohužel přitom se nijak nedívá např. na pořady TV nova, která si dovolí odpoledne vysílat Kriminálky Las Vegas, Miami a New York, kde se to drastickými scénami jen hemží.


Design Centrum

Úřad vznikl v roce 2002. Hlavním úkolem je pořádat výstavy designu a vydávat časopis o designu.

Rozpočet na tento rok činí 32 milionů korun, z toho 8 milionů jde na platy zaměstnanců a 24 na provozní náklady.

Negativa:

- absolutně nesmyslný úřad, když o designů produktů rozhoduje trh

 

 

 

 

 

 

Všechno vyjmenované úřady jsem dal do tabulky:

Název úřadu

Peníze ze státního rozpočtu

Státní fond kultury

33 000 000,-

Státní fond na podporu kinematografie

70 000 000,-

Divadelní ústav

45 000 000,-

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu

34 000 000,-

Ochranný svaz autorský

813 000 000,-

Kancelář generálního komisaře účasti ČR na EXPO

533 000 000,-

Intergram - kolektivní správce

321 000 000,-

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

62 700 000,-

Design centrum

32 000 000,-

Celkem

1 943 700 000,-

 

Dle mého názoru si myslím, že všechny tyto úřady by se měly zrušit a umění dát volný průběh. Jejich činnost vykazuje skoro 2 miliardy korun, ale pro obyčejné smrtelníky nemá prakticky žádný význam.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář